Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ημερίδες

Το MDA Ελλάς στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου διοργανώνει Επιστημονικές Ημερίδες και Ομιλίες που αφορούν στις Νευρομυϊκές Παθήσεις, στόχος των οποίων είναι:

– O διάλογος, η ανταλλαγή και η διάδοση νέων πληροφοριών και δεδομένων, επιστημονικής, κλινικής και ψυχοκοινωνικής διάστασης σχετικά με τις Nευρομυϊκές παθήσεις.

– H προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διάφορων φορέων οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη βελτίωση της ζωής των ατόμων που πάσχουν από Νευρομυϊκές Παθήσεις.

– H συμβολή στην εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τις Νευρομυϊκές Παθήσεις.

– H συμβολή στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δραστηριοτήτων για την θεραπευτική προσέγγιση στις Νευρομυϊκές Παθήσεις.

 

 

 

 

 

Muscular Dystrophy Association