Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κοινωνική Φροντίδα

Το Σωματείο μας διαθέτει Κοινωνική Υπηρεσία, της οποίας υπεύθυνη είναι η Κοινωνική Λειτουργός, κα Μωραΐτη Γεωργία.

 

Οι παρεχέμενες υπηρεσίες είναι:

  • Ενημέρωση και στήριξη των Μελών σχετικά με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους
  • Διασύνδεση με υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας
  • Συμβουλευτική και Παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο, κατόπιν αιτήματος
  • Κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών των Μελών, κατόπιν αιτήματος
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών και Ψυχαγωγικών Εργαστηρίων
  • Διοργάνωση εξωτερικών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων & εκδρομών

 

 

Muscular Dystrophy Association